generelle vilkår

Må jeg have husdyr i lejemålet?

Vi giver tilladelse til at holde 2 mindre husdyr i boligen. Kontakt os for at høre nærmere om, hvilke betingelser der er for dyrehold.
Hvis der skal være hund i boligen, skal du betale en ekstra måneds forudbetalt leje.

Hvad gør jeg i tilfælde af skade på bolig?

Vi har altid bemanding på vores telefon – 6443 3382.
Dog henstiller vi til, at man kun ringer i tidsrummet 16.00 til 8.00 næste hverdag, samt weekender og helligdage hvis skaden:
- Ikke kan afvente udbedring eller begrænsning
- f.eks. et sprunget vandrør
- Vil vokse i omfang og udgift, hvis der ikke gøres noget med det samme.
Ellers skal vi bede om, at man kontakter os næste hverdag i kontorets åbningstid.

Hvad gør jeg i tilfælde af skadedyr?

Som lejer skal du som udgangspunkt selv bekæmpe evt. skadedyr i og omkring lejemålet.
Hvis du ser rotter i og omkring lejemålet, skal du anmelde dem til den kommune du bor i.

forsikring

Som lejer skal du tegne en indboforsikring, denne skal også dække glas og kumme.

kontakt til vicevært

Opgaver til viceværten skal du ringe ind til kontoret med i den normale åbningstid eller sende en mail.

hvordan fungerer ventelisten?

Ventelisten fungerer ved at man indbetaler kr. 1.000,00.
Når indbetalingen er registreret, er man aktiv på ventelisten, og man får herefter tilbudt de næste 3 boliger, der bliver opsagt i forhold til det nummer man er på ventelisten.
Takker man ja til en af boligerne modregnes de kr. 1.000,00 i det depositum, der skal indbetales. Takker man nej til alle 3 boliger er beløbet opbrugt og refunderes ikke.
Man kan vælge at være passiv på ventelisten. Man beholder herefter sin placering på ventelisten, men man får ingen tilbud mens man er passiv.
Man ringer selv til kontoret og oplyser, når man ønsker at være aktiv igen.

tv/antenne/internet

Dette varierer fra by til by så du skal kontakte den lokale udbyder, for at høre hvilke muligheder der er.

persondatapolitik

Privatlivs- og cookiepolitik  
Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Familiebolig A/S er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: info@familiebolig.dk.

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, cpr.nr, adresse, civilstatus, jobstatus, email og telefonnummer.
Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, firmaadresse, email og telefonnummer.
Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser).

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at indsamle viden om adfærd på vores hjemmeside. Som eksempel på brug:  
- Forbedring af vores tjenester    
- Administration af din relation til os.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, APSIS og SurveyMonkey, samt vores underleverandører. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn, cpr.nr, adresse, e-mail og tlf.nr. videregives til de relevante værker der leverer til din bolig, samt i visse tilfælde til bestilte håndværkere, her er det dog kun navn, adresse, tlf. og email der videregives.
Vi videregiver, deler eller sælger ikke dine kontaktoplysninger udover det ovenfor beskrevne.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Brug af cookies

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.
Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til, denne procedure kører årligt ifm årsskiftet.

husleje

hvornår skal huslejen senest betales?

Huslejen opkræves via Betalingsservice. Du skal derfor tilmelde din husleje til Betalingsservice.
Tilmeldingen kan gøres via din bank eller din netbank.
Du vil i din fysiske postkasse lige inden den første i måneden modtage et girokort, og på dette fremgår de oplysninger du skal bruge for at tilmelde huslejen til Betalingsservice.

hvordan betales huslejen?

Når du har tilmeldt det til Betalingsservice sker der automatisk, også når du f.eks. har sommerferie.

Kan jeg få tilsendt et nyt indbetalingskort?

Hvis du ikke modtager et girokort i din postkasse, kan du ringe eller maile til os, så kan vi maile et nyt girokort til dig.

Hvordan reguleres min husleje?

Huslejen reguleres hvert år d. 1/1 efter Nettoprisindekset for september måned. Dette fremgår også af § 11 i din lejekontrakt. Nettoprisindekset offentliggøres hver måned af Danmarks Statistik.

Hvad med min boligstøtte?

Hvis du skal søge om boligstøtte skal du kontakte Udbetaling Danmark.
Hvis du er i tvivl om, du kan få boligstøtte, kan du på Udbetaling Danmarks hjemmeside lave en prøveberegning, hvor du får en indikation for, om du er berettiget til boligstøtte.

forbrug

Hvordan afregnes forbrug?

Forbrug afregnes direkte fra forsyningsstederne til dig, da der er individuelle målere i boligen.

Vi bygger kun boliger, vi gerne selv vil bo i...

indflytning

Hvad er depositum og forudbetalt leje?

Udlejer kan i henhold til lejeloven opkræve depositum svarende til 3 måneders leje. Beløbet henstår til sikkerhed for lejers forpligtelser ved fraflytning.
Udlejer kan i henhold til lejeloven opkræve forudbetalt leje for op til 3 måneder.
Forudbetalt leje må "boes" op, når lejemålet er opsagt. Dvs. hvis lejer har indbetalt 1 måneds forudbetalt leje, skal der ikke betales husleje den sidste måned lejer hæfter for lejemålet. Bemærk forudbetalt leje er ikke det samme som den ordinære husleje, som opkræves og forfalder hver d. 1. hverdag i måneden.

Hvornår og hvor kan jeg hente min nøgle?

Når lejekontrakten er underskrevet af både lejer og udlejer, og hele betalingen er betalt til udlejer, så venter vi på indflytningsdatoen.
Du vil ca. 3 uger før indflytningsdatoen modtage en mail fra os, hvor det fremgår, hvilken dato og tidspunkt indflytningssynet skal afholdes.
Indflytningssynet foregår i boligen, så det er på din kommende adresse du vil få udleveret nøglerne.
Sammen går vi kort boligen igennem, aflæser forbrugsmålerne og du vil få nøgler udleveret, hvorefter du kan flytte ind. Måleraflæsningerne sørger vi for at indberette til forsyningsstederne.

Hvilke hvidevarer er installeret ved indflytning?

Der er installeret ovn, kogeplade og emhætte. Opvaskemaskine, køle- eller køle/fryseskab, vaskemaskine og kondenstørretumbler skal lejer selv have med i boligen.

Hvornår er der eftersyn (ved nybyg)?

Hvis du overtager en helt nybygget bolig, vil vores vicevært 1-3 måneder efter indflytningen komme forbi boligen.
Du vil kunne opleve, at der opstår svindrevner i boligen. Dette er ikke farligt, men det kan desværre ikke undgås i et nybygget hus. Svindrevnerne kan vores vicevært udbedre. Hvis der er opstået andre ting i mellemtiden, vil han gøre alt hvad han kan, for at udbedre disse ting, når han alligevel er i boligen.
Vi kontakter dig pr. mail når det er ved at være tiden til, at denne gennemgang skal laves.

hvordan indberettes fejl- og mangler

Du vil til indflytningssynet modtage en blanket, der skal bruges til at skrive ned, hvilke fejl- og mangler du opdager i boligen. Blanketten skal mailes til os senest 14 dage efter indflytningsdatoen.

fraflytning

Hvornår er fristen for opsigelse?

Alle lejemål er uopsigelige i 12 måneder. Dvs. de første 12 måneder du bor i boligen, er det ikke muligt at opsige den. Når disse 12 måneder er gået, kan du sige op med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.
Alle parter der er påført lejekontrakten skal fremsende en opsigelse for at den er gyldig. Opsigelsen skal sendes skriftligt eller på mail til os.

Hvornår skal jeg flytte?

14 dage før opsigelsesperiodens ophør, skal du sammen med vores vicevært holde et fraflytningssyn.
Tidspunktet for fraflytningssynet fremgår af den indkaldelse, du modtager på mail fra os.

Fraflytningssyn

Ved fraflytningssynet gennemgår vores vicevært boligen og skriver ned, hvilke arbejder der skal laves i lejemålet for din regning. Du skal aflevere alle nøgler til boligen til fraflytningssynet, og har derefter ikke adgang til boligen.
Du skal også til fraflytningssynet have ordnet haven.

Rengøring inden din fraflytning

Lejemålet skal afleveres i ryddet og rengjort stand.
Du kan med stor fordel selv være grundig med rengøringen, da du så ikke skal betale for denne rengøring.
Vær omhyggelig med:
- Puds vinduer ud- og indvendig
- Rengøring af ovn og kogeplade, herunder også bradepanderne. Tjek også om pæren virker eller om der skal en ny pære til.
- Rengøring af emhætte incl. filtrene samt udskiftning af pærer, der ikke virker
- Afkalkning af alle armaturer og alle fliser herunder også brusekabinen
- Tjek dørklokken. Hvis den ikke virker skal batterierne udskiftes
- Græsslåning, fjern ukrudt i fliser og i bunden af hækken samt klip hækken

Flytteopgørelse

Denne sender vi til dig pr. mail ca. 6-8 uger efter opsigelsesperiodens ophør.
Bemærk de 6-8 uger ikke beregnes fra den dato, du fraflyttede boligen, men fra den dato hvor du ikke hæfter for lejemålet mere.

istandsættelse

Ved fraflytningsynet vil det blive vurderet, hvad der skal istandsættes i boligen.
Man skal forvente at vægge, lofter og fodpaneler skal males.
Øvrig istandsættelse af boligen vil blive vurderet af viceværten.

fremvisning af bolig i opsigelsesperioden

Da det stadig er dig der bor i boligen, vil du blive kontaktet af interesserede lejere for en fremvisning af boligen. Kommende lejere vil få dit telefonnummer, så de kan kontakte dig og lave en aftale med dig direkte.